logo
Türkçe
Bu testte 40 soru vardır.
1.
Arkeogenetik, insanlığa dair geçmişi moleküler genetik
teknikler ---- araştıran bir bilim dalı olarak tanımlanabilir.
Bazı temel konular üzerindeki çalışmalar henüz
sürmekteyse de hızla ---- bir bilim dalı hâline gelmiştir.
Doğru Cevap: "E" kullanarak - gelişen
Soru Açıklaması
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
2.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı

parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı

parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.